ระบบคลีนิคเสริมความงาม ( Celeb Mate™)

 • บันทึกข้อมูลสมาชิกเพื่อทำ CRM
 • สะสมแต้ม และแลกรางวัล จากการใช้จ่ายของสมาชิก
 • มีระบบขายหน้าราน
 • มีระบบพิมพ์ฉลากยา
 • มีระบบสต๊อกสินค้า
 • มีระบบส่ง SMS E-Mail (Option)
 • มีระบบ Pre-Paid (Option)

ระบบคลีนิคเสริมความงาม ( Celeb Mate™)

คุณสมบัติระบบ

ทะเบียนสมาชิก

ทะเบียนสมาชิก/คนไข้

ลงทะเบียนสมาชิก เปิดบัตร รองรับบัตรหลัก บัตรเสริม บันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อทำ CRM ต่อสมาชิก เปลียนบัตร อายัดบัตร เป็นต้น

หน้าจอขาย

ระบบขายหน้าร้าน(Point Of Sale)

สำหรับทำรายการขายสินค้าและทรีทเม้นท์ต่างๆ สะสมแต้มจากยอดขายที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการตัดสต๊อกสินค้า แต้มที่ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สืบค้นข้อมูล CRM

ลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

สำหรับตรวจสอบรายละเอียดลูกค้า ประวัติการใช้บริการ แต้มคงเหลือ รางวัลที่สามรถแลกได้ พิมพ์ใบขอแลกรางวัล เป็นต้น

แลกรางวัล

แลกรางวัล

สำหรับแลกรางวัลให้สมาชิกที่มีแต้มถึงกำหนดที่สามารถแลกรางวัลได้ เมื่อแลกรางวัลแล้วแต้มจะลดลงตามรางวัลที่แลก สามารถพิมพ์ใบแลกรางวัลเพื่อเป็นหลักฐาน

ระบบสืบค้น

ระบบสืบค้น (CRM)

สามารถสืบค้นสมาชิก จากยอดเงินที่ใช้จ่าย คะแนนคงเหลือ วันเกิด วันที่มาใช้บริการ เป็นต้น และผลการสืบค้น จะประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ วันเกิดเป็นอย่างน้อย สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel ได้ สามารถพิมพ์ Label ขนาดมาตรฐาน 50x100mm เพื่อติดซองจดหมาย

สต๊อกสินค้า

ระบบสต๊อกสินค้า

สำหรับรับสินค้าเข้า จ่ายสินค้าให้หน้าร้าน จัดส่งสินค้าให้ตัวแทน แยกคลังหน้าร้าน หลังร้าน สินค้าจัดเก็บแยกตามวันหมดอายุ ตัดสต๊อกตามวันหมดอายุแบบ FIFO

ระบบ Admin

ระบบ Admin

ทำหน้าที่กำหนดค่าคงที่ระบบต่างๆ เช่น โปรโมชั่น หรือเงื่อนไขการให้แต้ม กำหนดรางวัลและแต้มที่ใช้แลก เป็นต้น

รายงาน

รายงานต่างๆ

รายงาน ประกอบด้วย

 • 1.รายงานการสะสมแต้ม การแลกรางวัล
 • 2.รายงานแต้มคงเหลือ
 • 3.ประวัติการทำรายการของสมาชิกตามร้านต่างๆ
 • 4.ความถี่ของการใช้บัตร
 • 5.ฯลฯ

บัตรระบบสะสมแต้ม

พิมพ์สลากยา

สำหรับพิมพ์สลากยา กับเครื่องพิมพ์สลาก

SMS Loyalty

SMS ขยันบอก

มีระบบ ส่ง SMS เพื่อแจ้งยอดรับเงิน ให้ผู้บริหารหรือเจ้าของทราบ ตามระดับยอดเงิน

แนะนำ ระบบคลีนิคเสริมความงาม( Celeb Mate™)

ระบบ Point Of Sale
ทะเบียนสมาชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ลงทะเบียนสมาชิก เปิดบัตร
 • 2.สะสมแต้ม ( Windows version)
 • 3.แลกรางวัล
 • 4.ปรับปรุง
 • 5.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
กำหนดทรีทเม้นท์ต่างๆ กำหนดทรีทเม้นท์ต่างๆ สำหรับระบบขาย เป็นต้น
ระบบ Point Of Sale
ระบบสต๊อกสินค้า ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ทำทะเบียนสินค้า
 • 2.รับสินค้าเข้า
 • 3.จ่ายสินค้าออก โอนระหว่างคลัง
 • 4.จัดส่งสินค้าให้ตัวแทน
 • 5.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
 • 6.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
ระบบขายหน้าร้าน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ทำรายการขายสินค้าและทรีทเม้นท์
 • 2.ทรีทเม้นท์ระบุจำนวนครั้งและจะตัดเมื่อมาใช้
 • 3.สามารถตรวจสอบทรีทเม้นท์คงเหลือ
 • 4.มีระบบตัดทรีทเม้นท์
 • 5.สะสมแต้มทันทีเมื่อทำรายการขาย
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
Web Site สำหรับสมาชิกระบบสะสมแต้ม (Option) สำหรับสมาชิก ตรวจสอบแต้ม ตรวจสอบแต้ม โปรโมชั่น ตรวจสอบประวัติการสะสมแต้ม ขอแลกรางวัล
ingenico edc
ระบบสะสมแต้มผ่านเครื่อง PMT Terminal(Option) เป็นเครื่อง ALL in One ใช้งานผ่าน WIFI หรือผ่าน SIM ( Internet) สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้ โดยตัวเครื่องจะติดตั้งระบบสะสมแต้มที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ  มีเครื่องพิมพ์แบบเทอร์มอลในตัว  สามารถพิมพ์สลิปได้ ใช้กับบัตรแถบแม่เหล็ก
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ แท็บเล็ต
ระบบสะสมแต้มผ่านแท็บเล็ต สำหรับร้านค้า(Option) สามารถใช้งานผ่าน NET SIM หรือ WIFI แต่เนื่องจากมือถือไม่สามารถพิมพ์ได้ จึงใช้งานร่วมกับ Mobile Bluetooth Printer สามรถใช้กล้องของแท็บเล็ตในการแสกนบัตรบาร์โค้ด
ingenico edc
ระบบเติมเงิน พรีเพด สำหรับระบบสะสมแต้ม (Option) ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.กำหนด PIN
 • 2.เติมเงิน
 • 3.ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 • 4.ระบบจะตัดเงินเมื่อลูกค้ามาใช้บริการ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

PMT Terminal

สำหรับ ทำรายการสะสมแต้ม เป็นเครื่องบัตรแถบแม่เหล็กและเครื่องพิมพ์ในตัว

กระดาษและของใช้สิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ Paper ทั้งแบบธรรมดาและแบบความร้อน ( Termal ) , หมึก เป็นต้น

Magnetic Card Reader

สำหรับอ่านบัตรสมาชิกที่เป็น บัตรแถบแม่เหล็ก(Magnetic Card) อ่านได้ทั้ง Hi-CO /Lo-Co

Mobile Bluetooth Printer

ใช้งานกับ Smart Phone ผ่าน Bluetooth

Magnetic Card

สำหรับเป็นบัตรสมาชิก มีทั้ง Hi-CO /Lo-Co บัตรเปล่าหรือ Pre-Print

Terminal อื่นๆ

เช่น เครื่องอ่านบัตร RFID ผ่านระบบ LAN มีแป้นคีย์บอร์ดสำหรับป้อนตัวเลข เป็นต้น