ระบบปันผลเฉลี่ยคืน (Cash Back)

ระบบสำหรับสะสมยอดใช้จ่ายของสมาชิก แล้วนำยอดมาคำนวณเงินปันผลให้กับสมาชิกแต่ละคนเป็นงวดๆ ตามอัตราปันผลที่กำหนดในงวดนั้นๆ เหมาะสำหรับธุรกิจทั่วไป

ระบบซื้อขายยางพารา

ระบบปันผลเฉลี่ยคืน

แนะนำระบบ

ระบบปันผลเฉลี่ยคืน-ทะเบียนสมาชิก

ระบบปันผลเฉลี่ยคืน

ทะเบียนสมาชิก

สำหรับเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสมาชิก รวมถึงการออกบัตร

เพิ่มสมาชิกใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิกเก่า
ออกบัตรให้สมาชิก
เปลี่ยนบัตร
ต่ออายุบัตร
ระบบปันผลเฉลี่ยคืน-สะสมยอด

ระบบปันผลเฉลี่ยคืน

สะสมยอด

สำหรับสะสมยอดซื้อให้สมาชิก เมื่อมาซื้อสินค้า

สะสมยอดซื้อจากยอดเงินรวม ที่สมาชิกใช้จ่ายแต่ละครั้ง
ไม่ระบุรายการสินค้า
นำยอดสะสม ไปคำนวณปันผลเฉลี่ยคืน
ระบบปันผลเฉลี่ยคืน-ทำเฉลี่ยคืน

ระบบปันผลเฉลี่ยคืน

ทำเฉลี่ยคืน

นำยอดใช้จ่ายสะสม มาคำนวณปัน เพื่อจ่ายผล ในแต่ละงวด ให้กับสมาชิกรายคน

กำหนดงวดปันผล
ประมวลปันผล ประจำงวด
ทำจ่ายปันผล

ฟีเจอร์

คุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

การสั่งซื้อ

1

ลูกค้าแจ้งสิ่งที่ต้องการ

2

บริษัทฯ เสนอราคา

3

ลูกค้าตกลงและชำระเงิน

4

บริษัทฯ ส่งมอบสินค้า

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าสามารถจัดหาได้เอง

เครื่องคอมพิวเตอร์

PC (Windows)

เครื่องพิมพ์

สำหรับพิมพ์บิลต่างๆ

เครื่องอ่านบัตร

ตามประเภทของบัตร

บัตรสมาชิก

บัตรบาร์โค้ด บัตรแถบแม่เหล็ก หรืออื่นๆ