Web สำหรับสมาชิกตรวจสอบแต้ม

  • สำหรับสมาชิกตรวจสอบแต้ม
  • สำหรับสมาชิกขอแลกรางวัล
  • ตรวจสอบประวัติการทำรายการต่างๆ
  • ตรวจสอบโปรโมชั่นต่างๆ
  • ต้องเป็นสมาชิกร้านค้าแล้ว จึงจะ Login ได้
  • แสดงบัตรสมาชิก (E-Card) ในรูปแบบ QRCODE หรือ Barcode
  • ปรับภาพ หรือสี ของ Web ให้ลูกค้าแต่ละราย
  • Responsive Design
  • เป็นระบบเสริม ใช้งานร่วมกับระบบหลัก ( Back Office )

Web Site ระบบสะสมแต้ม สำหรับสมาชิก

Web สำหรับสมาชิก

คุณสมบัติระบบ

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ตรวจสอบแต้ม

สมาชิกสามารถตรวจสอบแต้ม ประวัติการทำรายการ รางวัลที่สามารถแลกได้

ลงทะเบียนบัตร

ลงทะเบียนเพื่อใช้ Web

สมาชิกต้องมีบัตร หรือสมัครสมาชิกกับร้านค้าแล้ว

ตรวจสอบแต้มและแลกรางวัล

แลกรางวัล

ทำรายการแลกรางวัล โดยให้ร้านค้าจัดส่งหรือไปรับที่ร้านด้วยตัวเอง

แจ้งรายการสินค้าเพื่อสะสมแต้ม

รางวัลต่างๆ

แสดงรางวัลทั้งหมดที่มี พร้อมคะแนนที่จะใช้แลกรางวัลนั้น สามารถดูรายละเอียดของรางวัลแต่ละรายการได้

ตัวอย่างหน้าจอ (บางส่วน)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

เครื่อง PC หรือ Notebook

ใช้งานผ่าน Web Browser เช่น IE , Firefox , Chrome

Smart Phone

ใช้งานผ่าน Web Browser บนมือถือหรือ แท็บเล็ต