CatsEye

ระบบแลกบัตรเข้า-ออก เพื่อบันทึกข้อมูลมาผู้มาติดต่อ มีหลายแบบให้เลือกใช้

food court

ระบบแลกบัตร ( CatsEye™ )

แนะนำระบบ

ระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร

CatsEye Ultimate

ระบบแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สำหรับบริษัทหรือโรงงาน

รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
รองรับกล้อง 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
สามารถใช้กับกล้อง Smart IP CCTV indoor หรือ Outdoor
สามารถมทำใบนัดล่วงหน้า
สามารถส่งเมลล์ใบนัดหมายได้
มีระบบบันทึกการนำทรัพย์สินออก-คืน
ระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร

CatsEye Pro

ระบบแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สำหรับบริษัทหรือโรงงาน

รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
รองรับกล้อง 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
สามารถใช้กับกล้อง Smart IP CCTV indoor หรือ Outdoor
ระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร

CatsEye Easy

ระบบแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สำหรับหมู่บ้านจัดสรร บริษัท หรืออื่นๆ

รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
รองรับกล้อง 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
สามารถใช้กับกล้อง Smart IP CCTV indoor หรือ Outdoor
ระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร

CatsEye Mobile

ระบบแลกบัตรผ่านเข้า-ออก แบบ Mobile สำหรับบริษัท ห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถ

ใช้กับเครื่อง MPAY ของบริษัท
ใช้กับแท็บเล็ตหรือมือถือ
รองรับกล้อง 2 ตัว (built-in หรือ smart ip cctv)
มีระบบแสตมป์เวลา
สามารถคำนวณค่าบริการ ตามเวลาเข้า-ออกได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

ลูกค้าสามารถจัดหาได้เอง

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสั่งออเดอร์หรือคิดเงิน

PC หรือ Notebook ระบบ Windows

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

สำหรับพิมพ์สลิปใบผ่านเข้า-ออก

กล้อง

กล้องเวบแคม หรือกล้อง IP CCTV

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

สำหรับอ่านบัตรประชานไทย (แบบสมาร์ทการ์ด)