โปรแกรมขายสินค้า

ระบบขายสินค้า สำหรับสมาชิก หรือบุคคลทั่วไป ครอบคลุม สิทธิประโยชน์ สินค้าราคาพิเศษ ส่วนลด สะสมแต้ม แลกรางวัล

โปรแกรมขายสินค้า

ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก

แนะนำระบบ

ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก-ขาย

ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก

หน้าจอขายสินค้า

สำหรับ ทำรายการขาย

สมาชิกมีสิทธิ์สะสมแต้ม เพื่อไว้แลกรางวัล
สมาชิกมีสิทธิ์ได้ราคาโปรโมชั่นหรือส่วนลดโปรโมชั่น
มีส่วนลด % ตามประเภทสินค้า
มีส่วนลดพิเศษ
สามารถชำระเงินได้หลายแบบในบิลเดียว
สะสมแต้มตามรายการสินค้า
ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก-การเงิน

ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก

การเงิน

สำหรับ ออกใบกำกับเต็มรูปแบบ ใบลดหนี้

ออกใบกำกับเต็มรูปแบบจากใบขาย
ออกใบลดหนี้ กรณีมีการคืนสินค้า
ตรวจสอบยอดขายประจำวัน
ตรวจสอบบิลประจำวัน
ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก-สินค้าคงคลัง

ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก

สินค้าคงคลัง

สำหรับจัดการสินค้าคงคลัง

กำหนดทะเบียนสินค้า
รับสินค้าเข้าคลัง
คืนสินค้า
โอนสินค้า
ตัดจ่ายสินค้า
ตรวจนับสินค้า
ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก-ระบบสมาชิก

ระบบขายสินค้าสำหรับสมาชิก

ระบบสมาชิก

สำหรับสะสมแต้ม แลกรางวัล

กำหนดเงื่อนไขคะแนน
แลกรางวัล
ปรับปรุงคะแนน
สืบค้นรายชื่อสมาชิก

การสั่งซื้อ

1

ลูกค้าแจ้งสิ่งที่ต้องการ

2

บริษัทฯ เสนอราคา

3

ลูกค้าตกลงและชำระเงิน

4

บริษัทฯ ส่งมอบสินค้า

อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์สำหรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรม ลูกค้าสามารถจัดหาได้เอง

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

PC (Windows)

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

สำหรับพิมพ์บิลขายหรือใบเสร็จ

ลิ้นชักเก็บเงิน

ลิ้นชักเก็บเงิน

สำหรับเก็บเงิน

หน้าจอ Display

หน้าจอ Display

สำหรับแสดงยอดเงินหรือข้อความสั้นๆ สำหรับลูกค้า