ระบบสะสมแต้ม Reward TAB

  • ทำรายการสะสมแต้ม
  • ทำรายการตรวจสอบแต้ม
  • แลกรางวัลเมื่อแต้มถึงกำหนด
  • พิมพ์สลิปต่างๆ
  • สรุปยอดขายประจำวัน
  • รองรับการอ่านบัตร Barcode, QR Code โดยใช้กล้องมือถือ หรือแท็บเล็ต
  • ใช้งานร่วมกับ Bluetooth Mini Printer
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ

ระบบสะสมแต้ม Reward TAB

คุณสมบัติระบบ

สะสมแต้ม

Back Office

ลงทะเบียนสมาชิก กำหนดเงื่อนไข ตรวจสอบรายการประจำวัน รายงานต่างๆ ใช้งานกับ PC/Notebook

ร้านค้า

สำหรับร้านค้า

สำหรับ เปิดบัตร สะสมแต้ม แลกรางวัล ตรวจสอบยอด ประจำวัน ใช้งานกับ แท็บเล็ต

ตั้งค่า

Mini Bluetooth Printer

ใช้งานกับ แท็บเล็ต สำหรับพิมพ์สลิปให้ลูกค้า

ตั้งค่า

บัตรสมาชิก

รองรับบัตรบาร์โค้ด โดยใช้กล้องของแท็บเล็ตในการอ่านบัตร

ตัวอย่างหน้าจอ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Smart Phone / Tablet (Android)

สำหรับ ทำรายการสะสมแต้ม (รองรับ Bluetooth)

กระดาษเทอร์มอล

ใช้กับ Mobile Bluetooth Printer

Mobile Bluetooth Printer

ใช้งานกับ Smart Phone ผ่าน Bluetooth สำหรับพิมพ์สลิป

Member Card

บัตร บาร์โค้ด