ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบบัตรเงินสด พร้อมอุปกรณ์ ให้เช่ารายวัน ใช้ในงานอีเว้นท์ สำหรับทำโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ผู้ร่วมงาน ใช้จ่ายในงาน

ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์ให้เช่า

แนะนำระบบ

ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ลงทะเบียน ออกบัตร

สำหรับ ลงทะเบียน ออกบัตร หน้างาน ให้กับผู้มาร่วมงาน

ลงทะเบียนผู้เข้างาน กรณีต้องการเก็บข้อมูลผู้ร่วมงาน
ออกบัตร ให้กับผู้ร่วมงาน
ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

เติมเงิน

สำหรับเติมเงินในบัตร เพื่อการใช้จ่ายในงาน

เติมเงินในบัตร
ระบบสำหรับ PC
ระบบสำหรับเครื่อง MPAY , PMT
ระบบสำหรับ มือถือหรือแท็บเล็ต
ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบตัดเงิน

สำหรับตัดเงินในบัตร สำหรับจุดต่างๆ เช่น ร้านค้า หรือ จุดบริการต่างๆ

ใช้งานกับเครื่อง MPAY
ใช้งานกับเครื่อง PMT
ใช้งานกับ มือถือหรือแท็บเล็ต
ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบบัตรเงินสดงานอีเว้นท์

ระบบ Back Office

สำหรับตรวจสอบข้อมูล พิมพ์รายงานประจำวัน

ตรวจสอบรายการออกบัตร
ตรวจสอบรายการเติมเงิน
ตรวจสอบรายการตัดเงิน
รายงานต่างๆ

การสั่งซื้อ

1

ลูกค้าแจ้งสิ่งที่ต้องการ

2

บริษัทฯ เสนอราคา

3

ลูกค้าตกลงและชำระเงิน

4

บริษัทฯ ส่งมอบสินค้า

อุปกรณ์

บริษัทฯ ให้เช่าระบบฯ และอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง เช่นกระดาษ

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

PC (Windows)

บัตร

บัตร

บัตร NFC สำหรับให้ลูกค้าใช้จ่ายในงาน

MPay Terminal

MPay Terminal

สำหรับให้ร้านค้า ใช้สำหรับตัดเงินจากบัตร

PMT Terminal

PMT Terminal

สำหรับให้ร้านค้า ใช้สำหรับตัดเงินจากบัตร

WIFI

WIFI

สำหรับเชื่อมต่อการทำงานของระบบกับเครื่องตัดเงิน

เจ้าหน้าที่หน้างาน

เจ้าหน้าที่หน้างาน

เพื่อดูแล ติดตั้ง ช่วยเหลือ การทำงานในส่วนของระบบบัตรเงินสด