ระบบ Visitor สำหรับบริษัทหรือโรงงาน

 • ถ่ายภาพได้ 2 ภาพ
 • รองรับกล้อง 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
 • บันทึกรายชื่อ Back List
 • รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
 • โปรแกรมสำหรับติดตั้งบน PC / Notebook ( Windows XP SP3- 10)
 • โปรแกรมภาษาไทย


ระบบ Visitor สำหรับบริษัทหรือโรงงาน

ระบบ CATSEYE™ PRO

คุณสมบัติระบบ

แลกบัตร

แลกบัตร

สำหรับบันทึกการแลกบัตร (Check In )และคืนบัตร สำหรับผู้มาติดต่อ

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด สามารถกำหนดช่วงวันที่ เวลาที่ต้องการตรวจสอบได้

BlackList

กำหนดแบล็คลิสต์

กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Black List) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน

บัตร

กำหนดบัตร

กำหนดหมายเลขบัตรประจำตัวที่จะใช้ในระบบ

ค่าคงที่

ค่าคงที่

กำหนดค่าคงที่หรือเงื่อนไขระบบ เช่น หน่วยงาน ที่เก็บบัตร จุดติดตั้ง เป็นต้น

ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัย

กำหนดผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนได้

แนะนำ ระบบ Visitor Enrollment System ( CATSEYE™ )

หน้าจอแลกบัตร ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับแลกบัตรเข้า และคืนบัตรออก
 • 2.สามารถถ่ายรูปด้วยกล้อง Web Cam
 • 3.รองรับบัตรสมาร์ทการ์ด ( Mifare )
 • 4.รองรับ Finger Scan สำหรับบันทึกลายนิ้วมือ
 • 5.สามารถตรวจสอบข้อมูลวันปัจจุบัน
 • 6.ฯลฯ
ตรวจสอบแบล็คลิสต์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ตรวจสอบในขั้นตอนแลกบัตรว่าอยู่ในแบล็คลิสต์หรือไม่
 • 2.โดยตรวจสอบจากเลขบัตรหรือชื่อ นามสกุล
 • 3.ถ้าอยู่ในแบล็คลิสต์จะไม่สามารถแลกบัตรเข้าได้
หน้าจอตรวจสอบข้อมูล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับตรวจสอบข้อมูลเข้า ออกย้อนหลัง
 • 2.แสดงรูปผู้มาติดต่อ
 • 3.สามารถระบุวัน เวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 • 4.ฯลฯ
บัตรประจำตัว ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.กำหนดหมายเลขบัตรประจำตัว
 • 2.กำหนดสถานะบัตร ห้ามใช้ (กรณีบัตรหาย ชำรุด)
แบล็คลิสต์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึก แก้ไข รายชื่อบุคคลต้องห้าม
 • 2.โดยกำหนดหมายเลขบัตรประชาชน
 • 3.กำหนดชื่อ และที่อยู่(ถ้ามี)
 • 4.ฯลฯ
รายงาน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายงานผู้เข้า ออก ประจำวัน
 • 2.รายงานผู้ที่ไม่คืนบัตร ประจำวัน
 • 3.รายงานผู้ที่บัตรหาย ประจำวัน
 • 4.รายงานสถิติ ผู้เข้าออก
 • 5.ฯลฯ
กำหนดผู้ใช้งานระบบ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้
 • 2.กำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ
ค่าคงที่ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.หน่วยงาน หรือบริษัท
 • 2.ตำแหน่งที่เก็บบัตร
 • 3.สถานที่ตั้งจุดลงทะเบียน
 • 4.เครื่องที่ใช้ลงทะเบียน

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Smart IP CCTV

สำหรับถ่ายภาพ Outdoor หรือ Indoor

กล้อง Web Cam สำหรับ PC

สำหรับถ่ายภาพผู้มาติดต่อ และถ่ายภาพบัตรประจำตัว

Smart Card Reader

สำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย

Slip Printer

สำหรับพิมพ์ใบผ่าน