ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์ ( CO-OP Card™)

 • ลงทะเบียนบัตรสมาชิก
 • พิมพ์บัตร
 • สะสมยอด
 • คำนวณเฉลี่ยคืน
 • รองรับระบบ LAN (หลายเครื่อง)
 • ใช้กับเครื่อง Paymento Terminal
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ

ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์ ( CO-OP Card™)

คุณสมบัติระบบ

ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน

ทะเบียนสมาชิกบัตรสหกรณ์

ครอบคลุม การลงทะเบียนสมาชิก เปิดบัตร (สมาชิก 1 ท่านสามารถมีบัตรได้หลายใบ) เปลียนบัตร อายัดบัตร เป็นต้น

บัตรสมาชิกสหกรณ์

ระบบสะสมยอด( PMT)

สำหรับทำรายการสะสมยอดให้สมาชิกสหกรณ์(ขายสินค้าหรือซื้อสินค้า) เพื่อทำเฉลี่ยคืนสิ้นปี ผ่านเครื่องรูดบัตร

บัตรสมาชิกสหกรณ์

ระบบสะสมยอด(PC)

สำหรับทำรายการยอดยกมาให้สมาชิกสหกรณ์ กรณีที่ใช้งานระบบใหม่แทนระบบเก่า(ปกติระบบเก่าจะใช้สมุด)

บัตรสมาชิกสหกรณ์

เฉลี่ยคืน

คำนวณยอดเฉลี่ยคืนให้สมาชิกสหกรณ์ สำหรับสินค้าแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถกำหนดอัตรเฉลี่ยแยกตามประเภทสมาชิก (สามัญหรือสมทบ)

บัตรสมาชิกสหกรณ์

ระบบสืบค้น (CRM)

สามารถสืบค้นรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ จากยอดสะสม วันเกิด อายุ เพศ ตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นต้น และผลการสืบค้น จะประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ วันเกิดเป็นอย่างน้อย สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel ได้ สามารถพิมพ์ Label ขนาดมาตรฐาน 50x100mm เพื่อติดซองจดหมาย

บัตรสมาชิกสหกรณ์

ระบบ Admin

ทำหน้าที่กำหนดค่าคงที่ระบบต่างๆ เช่น กลุ่มสมาชิก รายการสินค้า หรืออัตราเฉลี่ยคืน กำหนดผู้ใใช้งานระบบ เป็นต้น

รายงาน

รายงานต่างๆ

รายงาน ประกอบด้วย

 • 1.รายงานทะเบียนสมาชิก บัตร
 • 2.รายงานรายการสะสมยอด
 • 3.รายการสรุปยอดสะสมและยอดเฉลี่ยคืน
 • 4.ฯลฯ

แนะนำ ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์ (CO-OP Card™ )

ระบบ Point Of Sale
ทะเบียนสมาชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ลงทะเบียนสมาชิกเข้าระบบ
 • 2.ออกบัตรให้สมาชิก(ควรพิมพ์บัตรออกมาก่อน)
 • 3.สมาชิก 1 รายมีบัตรได้หลายใบ
 • 4.สามารถอายัดบัตร
 • 5.สามารถเปลี่ยนบัตรได้
 • 6.สามารถตรวจสอบประวัติการสะสมยอดได้
 • 7.สามารถตรวจสอบประวัติยอดเฉลี่ยคืนได้
ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน
กำหนดค่าคงที่ต่างๆ
 • 1.กลุ่มสมาชิก
 • 2.อาชีพ
 • 3.รหัสเครื่อง EDC/Terminal
 • 4.รายการสินค้าที่สามารถสะสมยอดได้
 • 5.ปีเฉลี่ยคืน
 • 6.อัตราเฉลี่ยคืน แยกตามสินค้า และประเภทสมาชิกสหกรณ์
 • 7.อื่นๆ
ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน
บันทึกยอดยกมา(จากระบบเก่า) สำหรับบันทึกยอดสะสมยกมาจากระบบเก่า(แยกตามสินค้าแต่ละประเภท) ทำให้สมาชิกสามารถสะสมยอดต่อจากยอดเดิมได้ทันที
ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน
ตรวจสอบรายการสะสมยอดประจำวัน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ตรวจสอบรายการสะสมยอดทของสมาชิกี่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • 2.สามารถตรวจสอบรายการทั้งเดือน
 • 3.สามารถตรวจสอบรายการเฉพาะวัน
 • 4.สามารถตรวจสอบรายการเฉพาะรายสมาชิก
 • 5.สามารถ Export ข้อมูล เป็น Excel เพื่อไปใช้งานต่อได้
ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน
ระบบสืบค้นข้อมูลสมาชิก สำหรับค้นหาสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เพศ อายุ ยอดสะสม ที่อยู่ เป็นต้น ผลของการสืบค้น จะประกอบด้วย เลขทะเบียน ชื่อ กลุ่ม ที่อยู่ เป็นต้น สามารถพิมพ์เป็นรายงาน หรือพิมพ์เป็นลาเบลแปะซองจดหมาย
ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน
สะสมยอดผ่านเครื่อง PMT Terminal โดยเครื่องรูดบัตรจะมีหลายแบบ ทั้งแบบ WIFI ,SIM (Mobile) สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้ โดยตัวเครื่องจะติดตั้งระบบสะสมยอดที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ  เครื่องรูดบัตรนี้จะมีเครื่องพิมพ์แบบเทอร์มอลในตัว  สามารถพิมพ์สลิปได้ ระบบมีฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้
 • 1.สะสมยอด พิมพ์สลิป
 • 2.ถอนยอด พิมพ์สลิป
 • 3.ตรวจสอบยอด พิมพ์สลิป
 • 4.อื่นๆ
ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน
สะสมยอดผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (Option) ทำหน้าที่คล้ายเครื่อง EDC สามารถใช้งานผ่าน NET SIM หรือ WIFI แต่เนื่องจากมือถือไม่สามารถพิมพ์ได้ จึงใช้งานร่วมกับ Mobile Bluetooth Printer ซึ่งจะทำหน้าที่ในการอ่านบัตรสมาชิกที่เป็นบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card) และพิมพ์สลิป
ระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน
คำนวณเฉลี่ยคืน ทำหน้าที่คำนวณยอดเฉลี่ยคืนให้สมาชิก แยกตามสินค้า ดังนี้
 • 1.ระบุปีบัญชีที่จะคำนวณยอดเฉลี่ยคืน
 • 2.ทำการประมวลผล
 • 3.สามารถตรวจสอบยอดเฉลี่ยคืนที่ได้ แยกตามปี ตามทะเบียนสมาชิก
 • 4.สามารถประมวลผลซ้ำได้
 • 5.สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อได้
SMS Loyalty
รายงานต่างๆ
 • 1.รายงานทะเบียนสมาชิก แยกตามกลุ่ม เป็นต้น
 • 2.รายงานสมาชิก ที่ยังไม่ออกบัตร
 • 3.รายงานสมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • 4.รายงานรายการสะสมยอดประจำวัน แยกตามสมาชิก
 • 5.รายงานตรวจสอบรายการสะสมยอดที่มียอดสูงๆ (ระบุยอดที่จะตรวจสอบได้)
 • 6.รายงานรายการสะสมยอดตามเลขบัตร
 • 7.รายงานสรุปยอดเฉลี่ยคืน
 • 8.ฯลฯ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

PMT Terminal

สำหรับ ทำรายการสะสมยอดซื้อสินค้าต่างๆ เป็นเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็กและเครื่องพิมพ์ในตัว มีทั้งแบบ WIFI และใช้ SIM มือถือ ติดตั้งระบบสะสมยอด

กระดาษความร้อน(เทอมอล)

สำหรับพิมพ์สลิปสะสมยอดหรือตรวจสอบยอด

เครื่อง PC

สำหรับติดตั้งระบบจัดการระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน รองรับ OS Windows XP ขึ้นไป รองรับระบบแลน

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

มีทั้งรุ่นที่พิมพ์ได้ครั้งละ 1 หน้า(ต้องกลับบัตร) หรือ 2 หน้า (ระบบกลับบัตรในตัว) พิมพ์สี่สี Offset หรือสีเดียว มี Software สำหรับการพิมพ์ ใช้พิมพ์ชื่อ ทะเบียน กลุ่ม สมาชิก

บัตรสมาชิก(แบบแถบแม่เหล็ก)

ขนาดมาตรฐาน ISO แบบ Hi-CO เป็นบัตร Pre-Print (พิมพ์หน้าบัตรไว้แล้ว) ด้านหน้าพิมพ์สี่สี ด้านหลังพิมพ์สี่สี ลงข้อมูลในแถบแม่เหล็ก

ระบบ Network

กรณีที่ใช้เครื่อง EDC แบบ แลน ต้องมีการเดินแลน มายังจุดที่ใช้งาน หรือหากใช้ EDC แบบใช้ SIM ต้องตั้ง Server โดย Server ต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ Internet (แบบ Fixed IP หรือ Dynamic IP)